• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
IMAGE
شنبه, 28 شهریور 1394  
IMAGE
چهارشنبه, 13 اسفند 1393 بسمه تعالی نتایح بررسی هیات داوران از مقالات رسیده چهارمین همایش ملی غدیر پژوهی و دومین همایش ملی نجات بخشی و آینده جهان به شرح زیر اعلام می گردد.1-    عنوان مقاله : برنامه ریزی راهبردهای توسعه فرهنگ غدیر در جامعه .با امتیاز 198 امتیاز از مجموع 230 امتیاز. مولفین : آقای دکتر جعفرکریمی و دکتر بهمن شعفیعی از دانشگاه پیام نور تهران.2-  ...
IMAGE
سه شنبه, 09 ارديبهشت 1393